Mad Team Racing

Hledej na stránce

Přejdi na obsah

Videa z 5. závodu AKR Autocrossu Generali cup 2011

Média > 2011 > Video

Videosekce k 5. závodu AKR Autocross Generali cupu 2011 bude pojatá trochu netradičně formou, řekněme, krátkých příběhů, které následovaly za ssebou a vyplňovaly tak dění v týmu v průběhu celého dne....Tak začínáme...

Příběh první

Příběh první se udál hned v první rozjížďce, a to ve skupině C. Renault Clio Williams č.21 Mělo s čerstvým jezdcem Víťou Křížkem pěkně nakročeno k hladkému vítězství, kdy již druhé kolo za sebou neměl půl kola žádného soupeře, ale byl prvním, koho si trať vybrala , že divákům předvede, jak se auto převrací přes střechu. Tím načal již avizovanou šňůru vozů,co si to po jeho vzoru zopakovaly.

Celou událost sledovaly obě
Kamerky Kodak Mini. Jak vydíte z přiloženého obrázku, tak jedna byla v levém světle vepředu a druhá v levém světle vzadu. Z následujících záznamů ještě dovysvětlím, že ta šmouha na záběrech z kamery vepředu je kus hadru, co byl za kamerkou jako vycpávka a chybělo opravdu málo a kamerka by vypadla - proto se následný obraz tak chvěje.

V další příběhu se dozvíte, jak Renault R5 k zeleným šmouhám přišel a proč nárazník ztratil. Takže ...

Příběh druhý

Druhé vyprávění je zasazeno někam do středu závodů, kdy se jede skupina N a před naším závodníkem Kubou Saidlem na startu stojí již několikrát nastoupivší ,ale stále notně nezkušený Jiří Dudek, přezdívaný Kuře- Suzuki Swift č.22. Co se v rozjížďce všechno dělo snad ani nemá cenu komentovat. Renault R5 č.200 byl také osazen oběma kamerkami. Po nabouraném Cliu, které se v tu chvíli oživovalo připadly právě druhému našemu jezdci. Takže kamerka vepředu u světla a kamerka vzádu na dveřích byla připravena.

A jak vůz dopadl a byl označkován si všiměte zde:

A máme tu třetí a poslední příběh, který má opravdu hořký konec, ale nebudeme předjímat. Tak tedy...

Příběh třetí

Na Clio byly tentokráte namontovány kamerky na odlišná místa. Jedna obsadila pravé přední světlo a druhá horní rantl po zadních dveřích.

Já si vzal digikameru Samsung a jal se to celé točit od trati (mezi diváky).

Jede se finále skupiny C .Víťa křížek (č.21) si spolu s Tomášem Neužilem (č.71) zkracují trať a druhé kolo jedou celou délku okruhu. Při výjezdu ze zatáčky , která přechází v mírnější do kopce, se zezadu přes zkratku přibližuje Luboš Novák (č.19) a svou momentální rychlostí je dohání, ale Clio (č.21) zrychluje a je minimálně o polovinu vozu před ním. Dochází k nárazu a Clio se přetáčí a končí mimo trať na gumách, odkud není úniku. Předpokládal jsem , že pořadatelé vyvěsí černou vlajku Vozu č.19 protože kontaktem defacto zapříčinil karambol závodníka ,co jel před ním, ale NIC TAKOVÉHO SE NESTALO!

Trochu odbočím a zahrajeme si naši oblíbenou hru Hledej příčinu. Máme tady dvě strany. Stranu poškozenouRenault Clio č.21 (Mad Team) a stranu žalovanou, Opel Kadet č.19 (Lubo Team). Pro zkrácení jim budeme řikat Mad a Lubo.

Otázka 1) Došlo ke kontaktu obou vozidel?
Mad
–Ano.
Lubo – Ano.
Otázka 2) Co zapříčinilo kontakt obou vozidel?
Mad
– Boční náraz do míst za dveřmi spolujezdce od vozu č.19.
Lubo- Odskočení zadní části Clia směrem (z mého pohledu ) doprava v důsledku velkých nerovností na trati v tomto úseku.
Otázka č.3) Myslíte si, že pořadatel reagoval adekvátně na tuto událost?
Mad
- Nemyslím, protože došlo ke kontaktu vozů způsobem, který se již dříve tak tvrdě trestal.
Lubo-Ano.
Otázka č. 4) Kdyby jste mohli rozhodnout za ředitele závodu, tak jaký verdikt by padl?
Mad
– Já bych opakoval finálovou jízdu, nejde o ten kontakt jako takový, ale o to že mám provozuschopné vozidlo a díky tomu, že jsem skončil v gumách nebudu bodově ohodnocen. Nevím jestli toto pravidla AKR umožňují (dle ředitele závodu snad ano) jinak by byla na místě černá vlajka pro č.19.
Lubo-Rozhodl bych jako pořadatelé, tedy incident byl hodnocen adekvátně – žlutou vlajkou.
Tak, vyslechli jsme obě strany (vše autentické, jen trochu uhlazenější, ale přesně vystihuje pohled obou stran ke zmiňovanému kontaktu).
_______________________________________________________

Jelikož jsme na Mad Team Racing stránkách vtělím se do osoby žalobce a budu předkládat protistranám argumenty, jež by měly do celé záležitosti vnést trochu světla. Tímto vyzívám Lubo Team a pořadatele, aby se k tomu celému vyjádřili (například skrze formulář dole na této stránce, nebo třeba na svých stránkách) .

AD1 - Došlo ke kontaktu obou vozidel?
Ano došlo. Není nic jednoduššího než se podívat na oba vozy a najdeme stopy nárazu a barvy toho druhého…za nás je zde zelená “lubo“ barva na pravém boku v prohlubni , hned za dveřmi spolujezdce a žlutá barva z nárazníku na pravém zadním kole.

AD2 - Co zapříčinilo kontakt obou vozidel?
Ať se to zdá na autokrosových závodech neuvěřitelné, je to rychlost. A to rychlost zeleného vozu, který se dotáhl na Clio po průjezdu zkratkou. Následující okamžiky by jsme mohli popsat jako "vyrovnání" rychlostí, kdy Clio je o půlku vozu vpředu před Kadetem a následné nezpomalení Kadetu z důvodu zavírání vůči pravé krajnici. Vítězslav Křížek se totiž připravoval na nájezd do horní zatáčky a vedl svůj vůz k pravé krajnici. Kadetu by v tu chvíli nezbylo , než zpomalit a zařadit se za něj. Nestalo se, a došlo k nárazu, Který je na dalším přiloženém videu zřetelně slyšet a vidíme, jak od tohoto okamžiku vůz putuje po směru hodinových ručiček do trávy. Pokud jde o argument rozeskákaného vozu, následující video jasně dokazuje, že k nárazu došlo až po hrbolatém úseku kdy Clio už opisovalo souvislou stopu a je vidět mírný oblouk ,který vůz dělá při nájezdu do zatáčky. O rozeskákání do stran nemůže být ani řeč.

AD3 - Myslíte si, že pořadatelé reagovali adekvátně na tuto událost?
Ideálním případu by se pořadatelé a ředitel závodu měli řídit "svými slovy - Budeme trestat tvrdě každý kontakt", to za A. Za B je zde již precedent který ukazuje , jakým způsobem by se mělo postupovat. Ano, Je to vyloučení našeho závodníka Ladislava Saidla (Opel Astra 299) předminulý závod…..Pojďmě si oba případy připomenout a podívat se na jisté podobnosti.

Případ L.Saidl - 3. Závod AKR 2011

Případ. V. Křížek - 5.závod AKR 2011

Kontakt obou vozů byl proveden za předními dveřmi

Kontakt obou vozů byl proveden za předními dveřmi

Vedoucí závodník byl pouze o 1/2 až 2/3 vozu vpředu

Vedoucí závodník byl pouze o 1/2 až 2/3 vozu vpředu

Vedoucí závodník jede svou stopou

Vedoucí závodník jede svou stopou

Vedoucí závodník "zavírá" soupeře

Vedoucí závodník "zavírá" soupeře

Vedoucí závodník Pavel Menčl se dostává na 1/2 až 2/3 svého vozu před Ladislava Saidla a pomalu jej zavírá. L.Saidl Brzdí, ale dochází ke střetu v nízké rychlosti za Menčlovi dveře.Ten je hybnou silou nárazu vybočen z ideální stopy, ale ustává to a pokračuje v závodu. L. Saidl chvíli vyčkává, co závodník před ním a čeká než se rozjede (v souladu s pravidlem nemít z incidentu výhodu). Oba závodníci pokračují v závodu. Postih pro původce kontaktu Ladislava Saidla je černobílá a následně černá vlajka (vyloučení z rozjížďky) a po zřejmě rozhodnutí ředitele závodu kompletní diskvalifikace z celého závodu.(nula bodů ze všech rozjížděk toho dne)

Vedoucí závodník (pro náš případ-jinak technicky druhý) Vítězslav Křížek se dostává na 1/2 až 2/3 svého vozu před Luboše Nováka a pomalu jej zavírá.L.Novák Nebrzdí a dochází ke střetu za Křížkovy dveře. Ten je hybnou silou nárazu vybočen z ideální stopy , přetáčí svůj vůz a končí otočený do protisměru mimo trať. Luboš Novák pokračuje v závodu. Postih pro původce kontaktu Luboše Nováka není žádný, pouze pořadatelé vyvěsily žlutou vlajku (překážka na trati)

Ve světle těchto skutečností by pořadatelé ( ředitel závodu) měli udělit Luboši Novákovi minimálně černou vlajku = 0 bodů v rozjížďce a maximálně diskvalifikaci z 5.závodu AKR. Na přání závodníka Vítězslava Křížka opakovat rozjížďku by neměl být brán zřetel.
Z toho plyne že
NE, pořadatelé nereagovali adekvátně na tuto událost.

AD4 - Kdyby jste mohli rozhodnout za ředitele závodu, tak jaký verdikt by padl?
Předně, pokud by se toto stalo tak za
A - vůz, který způsobil karambol by měl zastavit. Za B - Mávač na trati by měl zvednout černobílou a následně volat vysílačkou řediteli závodu, aby přerušil jízdu červenou vlajkou. Řidič vozu ,který způsobil karambol dostává černou vlajku.( to proto, že tu už takto hodnocený případ byl). Za ideálních podmínek by byla na místě domluva a případné opakování rozjížďky.

Za
Mad Team Racing končím tímto svou obžalobu.
Je vidět že pravidla fair play / sportovní chování je některým lidem cizí, jiným to je jedno a zbytek na to doplatí.
___________________________________________________

Nedokážeme pochopit, že pořadatelé (ředitel závodu) rozhodl ve prospěch původce kontaktu, tedy Luboše Nováka (Opel Kadet č.19). Pro ty jenž se dopočítali tří kamer, které snímaly dění na trati tu je ještě kamera ze předku vozu. Sice byla zakryta blátem ale zvukový záznam je zřetelný a doporučuji závěrečnou pasáž (rozhodor: ředitel závodu, Vítězslav Křížek…)

Škoda je, že Williams sekce Mad Teamu v reakci na dění při tomto závodě a z výše popsaných důvodů dává svůj závodní speciál Renault Clio Williams v připravované sekci BAZAR v brzské době k odprodeji.

Pokud máte nějaký záznam, nebo jste byli přítomni výše popsaným událostem, můžete nám poslat svou reakci skrze přiložený formulář. Reakci zveřejníme, pokud nebude obsahovat sprostá slova a urážky.

Jan Rükr 23.8.2011


Vaše reakce
(Pokud příspěvek neobsahuje sprostá slova neupravujeme jej)

Reakce byly včetně formuláře přesunuty na další stránku kvůli přehledbnosti.

Novinky | Mad Team | Naše stroje | Média | Download | Odkazy | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku